Kebala Kisah Kitab Inyel Lukas

 

Menyade' dito' adai kebala kisah te deame' ari Kitab Inyel Lukas

 

Kisah Kitab Inyel Lukas

Isa depane' aba' Ibles Kepala' bala sitan encuba Isa

Isa nyemoh urang lumpoh

Isa nyemoh pemanto' kepala' prajuret Ruma

Isa daunsot ngau bynyak wangi uleh ino' te dusa

Kisah Empama Urang te Ngunsai

Isa nyemoh urang te desarong sitan

Isa nyemoh urang ino' te pedeh aba' ngiop age' anak Yairos

Lima Ribu urang dabere' Isa makai

Idop kaseh ke pangan bukai

Nang Saban

Urang kaya aba' Lasaros te misken