Nunton

Boh kita nunton!

Adai kebala video, kami ngagam tengan kebala menyade' nunton kita' tau ngasa pemayek Isa alam idop Kita'.   

Cara nunton tekan de gamar

Pilem Isa

Video Kisah Alkitab

Pilem Dayak Mualang

Video lagu-lagu rohani